Bygglarm

Undvik att få dyra verktyg, maskiner och material stulna på byggarbetsplatsen. Installera ett bygglarm som sätter stopp för tjuven och skyddar din egendom.

Med gedigen branschkunskap och kompetens kan vi ge dig ett professionellt bemötande och kvalificerad rådgivning. Vi tror på våra produkter, därför vill vi ge dig friheten att bestämma hur länge du behöver ett bygglarm. Detta gäller oavsett om du vill ha en permanent eller provisorisk lösning när du ska välja ett bygglarm. Alla avtal du tecknar med oss är utan bindningstid.

Med ett bygglarm från Hyrsäkerhetsbolaget kan du få en lösning lösning som vi anpassar utifrån dina behov. Vi vill att du ska känna dig trygg med din produkt. Därför arbetar vi både med att montera bygglarm och tillhandahålla service oavsett vilken typ av larmlösning du väljer. Bland våra samarbetspartners har vi Securitas, Exab, Aritech, Avarn och Certego.

Montera pålitliga bygglarm

En obevakad byggarbetsplats är ett attraktivt mål för en obehörig. Förutom att arbetsplatsen kan vara förhållandevis enkel att beträda tack vare undermåliga säkerhetsåtgärder eller avsaknad av dessa, så brukar både vitvaror, byggmaterial etc. finnas lättillgängligt. För en tjuv är det ett framdukat smörgåsbord av stöldgods.

Men, varför göra det enkelt att stjäla dina dyra investeringar? När du väljer att installera ett bygglarm avskräcker du tjuvar från att stjäla och kan samtidigt ha kontroll över händelseförloppen direkt i din telefon.

Maskiner och verktyg är en kostsam investering för varje enskilt byggföretag och kan innebär stora ekonomiska förluster om de skulle bli stulna. Med ett bygglarm kan du minimera skadorna som en potentiell stöld innebär och därför även undvika fördröjningar i byggprocessen. Fördröjningar innebär ökade utgifter och högre arbetskostnader för dig dessutom ska även alla stulna föremål ersättas. Med ett bygglarm kan du minimera skadorna som en potentiell stöld innebär. Att förebygga en stöld är därför den bästa investeringen för ditt företagande.

Anpassade lösningar utan bidningstid

Vi levererar anpassade larmlösningar för dina behov så att du kan känna dig trygg med att dina ägodelar finns kvar där du lämnade dom. Hos oss finns det olika typer av larmlösningar, bland annat kameralarm, kameraboxar, containerlarm, bygglarm, byggställningslarm, och kameraövervakning. Våra bygglarm är enkla att använda. Med hjälp av en tillhörande appkan du slå av och på larmet på distans, samt att vi bygger upp ett anpassat tidschema som följer byggarbetsplatsens arbetstider.

Skydda arbetsplatsen när den är obemannad och undvik tråkiga överraskningar. Motverka intrång effektivt genom att välja ett bygglarm som finns som förinstallerade i en smidig larmväska.

Denna lösning är enkel att sättas upp vid behov och dessutom smidig att montera ner när projektet är färdigställt. Trygga arbetsplatsen och installera ett bygglarm utan krav på bindningstid och använd bygglarm när det behövs.

När du väljer att anlita oss för montering av ditt bygglarm kommer vi koppla larmet till en väktartjänst. Vi har valt att samarbeta med några av landets mest välkända och betrodda säkerhetsbolag. Tack vare samarbetet får du välutbildad personal som kan hantera situationer som de ställs inför. Ibland kan larm utlösas även om det inte sker något intrång. När larmet utlöses kan du själv välja huruvida larmet ska vidarekopplas till larmcentral och väktartjänst eller inte.

Professionellt bemötande utan krav

För oss är det du som kund som är viktig därför är vi med dig under hela processen. Inledningsvis gör vi en bedömning kring vilken typ av larm som passar just dig och ger en konsultation baserat på yrkeskunnighet och expertis. I slutändan är det du som avgör i vilken omfattning du vill larma.

Vi tror på ett lyhört bemötande för att leverera en tjänst som du kan känna dig nöjd med. Genom att arbeta effektivt kan vi vanligtvis hjälpa digmed installationen av ditt bygglarm redan samma dag som vi sluter avtal.

Välkommen att kontakta oss!

SAMARBETSPARTNERS

BRANCHSTANDARD