Enkelt att hyra larm

Vill du kunna lämna din arbetsplats i lugn och ro? Då ska du hyra larm. Väljer du att hyra larm kommer du göra en tillfällig investering som gynnar verksamheten. På Hyrsäkerhetsbolaget kan vi erbjuda individuellt anpassade larmlösningar till din byggarbetsplats oavsett områdesstorlek. Våra larm ger ett fullgott skydd för material, maskiner och övrig utrustning så att du kan känna dig trygg när du lämnar platsen efter arbetsdagen.

Hyra larm efter behov

Idag är behovet av larm större. Tack vare en attraktiv marknad av dyra maskiner och verktyg ser sig fler byggföretag om efter ett komplett skydd för att minimera eller avstyra stölder. För att stöldsäkra krävs det mer än att hänga ett lås på grinden.

En vanlig fråga brukar vara huruvida man ska köpa eller hyra larm. Det finns flera faktorer som spelar roll när man ska avgöra vilken typ av larmlösning som är bäst lämpad för arbetsområdet. Vid valet av larm företag behöver verksamhetens behov och omfattning klargöras för att ett larm ska kunna skräddarsys.

Är arbetsområdet mindre eller avgränsat eller uppdelat i olika sektioner? Ingen fara. Vi vet att en byggarbetsplats ser olika ut beroende på vilken typ av jobb som ska utföras. Ibland rör det sig om större arbetsområden som kräver en viss typ av utrustning där separata delar som ställningar och container behöver utformas för att täcka väsentliga områden.

Det går att ge ett genomgående skydd av egendomen även om den ligger utspridd och där en ställning står placerad på en plats och byggboden på en annan.

Många fördelar med att hyra larm

Det finns många fördelar med att hyra larm framför att köpa. Framförallt är det smidigt att få en professionell bedömning och installation av sitt nya larm. När du ska hyra larm kommer du fortfarande kunna koppla upp mot en larmcentral med väktartjänst. Det innebär en extra trygghet för dig att ha kompetent personal på plats oavsett tid på dygnet.

Med ett väl utrustad bygglarm, även kallad larmväska, kommer det vara smidigt och säkert att larma arbetsplatsens alla delar, både inom- och utomhus. Svåråtkomliga platser men som kan fungera som kryphål för både stöld och sabotage larmas enkelt. De placeras strategiskt på exempelvis byggställningar, maskiner och container för att skydda hela eller delar av platsen. Vi hjälper till att installera och montera ner larmet vid hyresperiodens slut.

Att hyra larm utan bindningstid

Att hyra larm gör att du kan vara flexibel med tidsperspektivet när du väljer hur skyddet ska se ut för respektive arbetsplats. Hos oss kan du hyra larm företag utan bindningstid vilket gör att du betalar bara under tiden som du behöver larmet. 

Det är helt enkelt smidigt att använda och ger en ökad trygghet för ditt byggföretag. Även om det är en tillfällig lösning att hyra larm, så är det fortfarande en investering för byggarbetsplatsen.

Våra larm är individuellt anpassade för att tillgodose arbetsplatsens behov. Det betyder att du kan larma hur mycket eller lite som du behöver. Vi kommer rekommendera och erbjuda olika alternativ och det är du som i slutändan väljer produkten.

Inbrottslarm som skyddar din egendom

Vanligtvis föreställer en person sig en villa när man talar om inbrottslarm. Men även byggarbetsplatser behöver inbrottslarm. Tyvärr är det vanligt att byggarbetsplatser står obevakade vilket är en stor osäkerhet för företagen och framförallt personalen som jobbar på bygget. 

En obevakad byggarbetsplats bjuder in till att obehöriga beträder området och kan få med sig dyra material och verktyg. Det kan leda till avbrott i arbetsprocessen och leda till fler utgifter för företaget. För att undvika kostsamma avbrott är det viktigt att installera inbrottslarm.

När du väljer att anlita oss för montering av ditt bygglarm kommer vi koppla larmet till en väktartjänst. Vi har valt att samarbeta med några av landets mest välkända och betrodda säkerhetsbolag. Tack vare samarbetet får du välutbildad personal som kan hantera situationer som de ställs inför. Ibland kan larm utlösas även om det inte sker något intrång. När larmet utlöses kan du själv välja huruvida larmet ska vidarekopplas till larmcentral och väktartjänst eller inte.

Inbrottslarm kan utformas på olika sätt och passar utmärkt på byggbodar och baracker. Vi på Hyrsäkerhetsbolaget ser till att anpassa inbrottslarm utifrån situation. Välj inbrottslarm med eller utan rörelsedetektorer och videoövervakning – men alltid uppkopplat!

När ett inbrottslarm är uppkopplat mot en larmcentral kommer du att ha möjligheten att märka byggarbetsplatsen med larmdekaler från din övervakningstjänst. Detta har en stor avskräckande effekt gentemot potentiella inbrottstjuvar och du undviker otrevliga överraskningar nästkommande arbetsdag.

Vi vet att alla larm inte kräver utryckning. Därför kan du tryggt och bekvämt följa händelseförloppen direkt i din smartphone. Genom att koppla upp din larmtjänst direkt i din mobil kan du välja huruvida en utryckning är nödvändig eller inte. Tjänsten installeras via en app och går att använda under hela hyresperioden.

Hyr ditt nästa bygglarm hos oss

Vill du också att din byggarbetsplats ska kännas säker? Då rekommenderar vi att du hyr ditt larm av oss. Vi som arbetar på Hyrsäkerhetsbolaget har flerårig branschkunskap om bygglarm och är vana med att arbeta med flera olika typer av larmlösningar. Vi är med dig från första kontroll till nedmonteringen och utför alltid löpande service på ditt hyrlarm. Det är en av flera anledningar varför du ska välja oss.

Välkommen att kontakta oss för att att säkra upp din arbetsplats!

SAMARBETSPARTNERS

BRANCHSTANDARD