Inbrottslarm

Hyrsäkerhetsbolagets inbrottslarm innefattar både enkla lösningar och mer avancerade system med skräddarsydda funktioner för diverse olika verksamheter, miljöer och fastigheter.

Vi utför även service & underhåll av er befintliga larmanläggning.

Våra certifierade tekniker är alltid med från start och hjälper till att välja rätt system som passar bäst just för dig och din verksamhet.

Vi är specialister på att förutse och utvärdera risker, genom mångårig erfarenhet och välutbildad personal med produkter som ligger i framkant.

 

Hyrsäkerhetsbolaget larm

En säkerhetsleverantör som utför installation & service på smarta och unika lösningar inom inbrottsskydd.

Med oss får du ett säkert skydd anpassat efter din verksamhet och dess behov. Självklart anslutet till godkänd larmcentral.

Vi finns här när du permanent eller tillfälligt behöver skydda din egendom.

Hyrsäkerhetsbolaget tillhandahåller installationer av permanenta och tillfälliga lösningar, för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Vi har specialistkompetens inom området med gedigen kunskap. Att alltid sätta våra kunder i fokus och vara tillmötesgående, lyhörda gör oss unika och på så vis skapar vi tillit.

En obevakad byggarbetsplats är ett attraktivt mål för en obehörig. Förutom att arbetsplatsen kan vara förhållandevis enkel att beträda tack vare undermåliga säkerhetsåtgärder eller avsaknad av dessa, så brukar både vitvaror, byggmaterial etc. finnas lättillgängligt. För en tjuven är det ett framdukat smörgåsbord av stöldgods.

Men, varför göra det enkelt att stjäla dina dyra investeringar? När du väljer att installera ett bygglarm avskräcker du tjuvar från att stjäla och kan samtidigt ha kontroll över händelseförloppen direkt i din telefon.


Bygglarm

Undvik att få dyra verktyg, maskiner och material stulna på byggarbetsplatsen. Installera ett bygglarm som stoppar inkräktare innan skadan är skedd.

Med gedigen branschkunskap och kompetens kan vi ge dig ett professionellt bemötande och kvalificerad rådgivning

Vi erbjuder containerlarm, bygglarm , ställningslarm, samt kameraövervakning.

Vi kan du få ditt område larmat på nolltid, med smart och användarvänlig applikation kan man slå till & från larmet på distans och även se händelselogg m.m.

Vi agerar snabbt och kan oftast vara på plats och installera våra produkter redan samma dag som ni kontaktat oss. 

Självklart har vi ingen bindningstid, du betalar så länge du behöver använda våra lösningar

Hyr ditt nästa bygglarm hos oss

När du väljer att anlita oss för montering av ditt bygglarm kommer vi koppla larmet till en väktartjänst. Vi har valt att samarbeta med några av landets mest välkända och betrodda säkerhetsbolag. Tack vare samarbetet får du välutbildad personal som kan hantera situationer som de ställs inför. Ibland kan larm utlösas även om det inte sker något intrång. När larmet utlöses kan du själv välja huruvida larmet ska vidarekopplas till larmcentral och väktartjänst eller inte.


Att hyra larm gör att du kan vara flexibel med tidsperspektivet när du väljer hur skyddet ska se ut för respektive arbetsplats. Hos oss kan du hyra larm företag utan bindningstid vilket gör att du betalar bara under tiden som du behöver larmet.

Att hyra larm gör att du kan vara flexibel med tidsperspektivet när du väljer hur skyddet ska se ut för respektive arbetsplats. Hos oss kan du hyra larm företag utan bindningstid vilket gör att du betalar bara under tiden som du behöver larmet.

Fördelar

Syfte med bygglarm

Med ett inbrottsskydd skapas en trygg och säker arbetsplats, störande moment minimeras produktionsbortfall undviks. Det huvudsakliga syftet med ett inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera intrånget på objektet och därefter agera så snabbt som möjligt med korrekt åtgärd via en säker, redundant uppkoppling mot godkänd larmcentral.

Möjlighet

Våra säkerhetssystem kan självklart sammankopplas med ett passagesystem för att bl.a. kunna utföra till & från koppling av larmsystemet.

Bindningstid

Hyrsäkerhetsbolaget har varken bindningstid eller någon uppsägningstid, du betalar endast för den tiden du behöver våra tjänster.

Vår support finns alltid tillgänglig om någon fråga skulle uppstå.