Hyrsäkerhetsbolagets målsättning

Vår värdegrund bygger på hårt arbete och personlig kontakt. Ett engagerat företag med över 20 års erfarenhet i säkerhetsbranschen med stort fokus på kvalité. 

Inbrott, stöld och skadegörelse sker tyvärr alltför ofta på byggarbetsplatser runtom i Sverige. Vi på Hyrsäkerhetsbolaget är med er från projektstart till avetablering, och ser till att ni hela tiden är skyddade mot inbrott, stöld och skadegörelse. 

Med våra produkter så skrämmer vi iväg inkräktare innan någon skada på er byggarbetsplats hunnit inträffa.

Vi arbetar med väl utvecklade och smarta säkerhetssystem som fungerar på riktigt.

Ali Al Bayiti

Projektledning/Installation

Kontakta mig

Christoffer Bonté

Projektledning/Installation

Kontakta mig