Passersystem

Hyrsäkerhetsbolaget arbetar med ledande leverantörer inom passersystem, så att du som kund får den lösning som är anpassad för just dig.

Den stora fördelen med ett nyckelfritt passersystem är att man kan ha bättre kontroll på taggarna eller nyckelbrickorna.

Nycklar kan hamna i orätta händer och till folk som inte ska ha tillträde dit dom går, händer detta så måste låset bytas och detta kan vara en stor kostnad. Har du ett passersystem så spärrar man endast taggen/nyckelbrickan istället.

Vi utför service på befintliga passersystem, samt nyinstallationer. Våra kunder är företag och bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Passersystem vi arbetar med

Vi är märkesoberoende och kan därför välja det passersystem eller portelefoni som passar era behov bäst.

  • Axema
  • Axis
  • Aptus
  • RCO
  • ASSA Arx
  • Bewator
  • Vanderbilt
  • Salto

Fördelar

Syfte

Med ett inbrottsskydd skapas en trygg och säker arbetsplats, störande moment minimeras produktionsbortfall undviks. Det huvudsakliga syftet med ett inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera intrånget på objektet och därefter agera så snabbt som möjligt med korrekt åtgärd via en säker, redundant uppkoppling mot godkänd larmcentral.

Möjlighet

Våra säkerhetssystem kan självklart sammankopplas med ett passagesystem för att

bl.a. kunna utföra till & från koppling av larmsystemet.

Bindningstid

Hyrsäkerhetsbolaget har varken bindningstid / uppsägningstid eller tecknar långa avtal som är krångliga att ta sig ur.

Vår support finns alltid tillgänglig om någon fråga skulle uppstå.